Nxt client interface

From Nxt Wiki
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of a page Nxt client interface and the translation is 14% complete.

Other languages: English 100% • ‎español 100% • ‎italiano 100% • ‎Nederlands 14% • ‎русский 100% • ‎中文(简体)‎ 14%

Algemene opmerkingen over het werken met de interface

Deze pagina beschrijft Nxt's NRS (web-based) client interface en features. Bezoek zeker ook de FAQ en deVeelvoorkomende problemen en oplossingen pagina. Het venster van de client is in twee hoofdgedeeltes georganiseerd:

  • een menubalk
  • een displayvenster

De meeste gedeeltes van de interface zullen je een "tooltip" pop-up geven als je er met de muisaanwijzer boven blijft hangen. In toevoeging daarop heeft elk paneel in de display een aantal gemeenschappelijke functies:

GUI blockbuttons close.png
|Klik op deze knop om een open paneel te sluiten
GUI blockbuttons expand.png
|Klik op deze knop om een ingeklapt gedeelte van het display blok te openen
GUI blockbuttons collapse.png
|Klik op deze knop om een uitgeklapt gedeelte in het display blok te sluiten

De Menubalk

GUI topbar fullv2.png

De zwarte balk bovenaan de Nxt clientinterface is een menubalk met de volgende items:

Padlock.png
GUI topbar transactions.png
|Transacties: Gebruik deze knop om de het "transactie" blok zichtbaar te maken. Als je account ontsloten is wanneer je op deze knop klikt, zullen je accounttransacties zichtbaar worden.
GUI topbar peers.png
|Peers: Gebruik deze knop om het "peers" blok zichtbaar te maken, dat informatie geeft over de andere servers die zichtbaar zijn op het netwerk.
GUI topbar blocks.png
|Blocks: Gebruik deze knop om het "blocks" blok zichtbaar te maken, waarin je informatie over de blockchain kunt vinden.
GUI topbar accounts.png
|Accounts: Gebruik deze knop om het "Accounts" blok zichtbaar te maken. Op dit moment (clientversie 0.4.7e) moet de functionaliteit van dit blok nog worden geïmplementeerd.
GUI topbar send.png
|Send button: Deze knop verschijnt alleen in de menubalk wanneer je account ontsloten is. Je kunt door op deze knop te klikken Nxt van jouw account naar een andere account sturen. NB: Als je balans nul is, zal deze knop grijs zijn en niet beschikbaar.
GUI topbar authtoken.png
| Authorization token: Deze knop kun je gebruiken om authorisatietokens aan te maken voor externe websites.

Het transactieblok

Dit blok toont transactieinformatie. Wanneer je account ontsloten is, zal "My transactions" alle transacties voor je account tonen.

GUI transactionsblock.png

Het "Unconfirmed transactions" gebied laat informatie zien over alle onbevestigde transacties op het netwerk, inclusief transacties die niet van jou zijn. Het "Double-spending transactions" gedeelte is nog in ontwikkeling.

===My transactions=== GUI transactionsblock mytransactions.png

GUI transactionsblock date.png
|De datum en tijd van de transactie.
GUI transactionsblock address.png
|Het accountnummer van de zender/ontvanger.
GUI transactionsblock amount.png
|De grootte van de transactie, in NXT.
GUI transactionsblock fee.png
|De transactiekosten, in NXT.
GUI transactionsblock confirms.png
|Het aantal bevestigingen voor de transactie. Zodra dit getal hoger is dan 10, zal het als "10+" getoond worden. Wanneer je met je muisaanwijzer over dit nummer hangt, geeft het echter het exacte aantal bevestigingen weer.
GUI transactionsblock id.png
|De transactieidentificatiecode. Ga met je muisaanwijzer boven dit icoon hangen om het unieke transactienummer te zien. Klik "i" om een venster te openen met het transactienummer om het te kunnen kopiëren.

Het "Peers" blok

GUI peersblock.png

Dit gebied toont informatie over andere nodes die transacties verwerken op het netwerk. Het "active peers" gebied toont nodes die op dit moment actief zijn. Het "known peers" gebied toont nodes die bekend zijn bij je client, maar op dit moment niet actief. Het "blacklisted peers" gedeelte toont nodes die recent online waren, maar niet meer beschikbaar zijn. (De term "blacklisted" wordt in de toekomst misschien veranderd, omdat hij enigszins misleidend is.)

De volgende iconen en velden kunnen in dit gedeelte getoond worden:

GUI peersblock connected.png
Toont dat je op dit moment verbonden bent met de getoonde nodes
GUI peersblock announced.png
Toont dat deze node zichzelf kenbaar heeft gemaakt op het netwerk
GUI peersblock wellknown.png
Toont dat deze node goed bekend staat op het netwerk. Deze nodes zijn over het algemeen permanent, of zijn voor lange periodes actief
GUI peersblock weight.png
Geeft een waarde weer voor het "gewicht" van de node
GUI peersblock down.png
Hoeveelheid data (in bytes) gedownload door deze node
GUI peersblock up.png
Hoeveelheid data (in bytes) geupload door deze node
GUI peersblock software.png
De versie van de software die op deze node draait
GUI peersblock delete.png
Klik op deze knop om deze node handmatig uit je lijst te verwijderen

Het "Blocks" blok

GUI blocksblock.png

Dit gedeelte toont informatie over de blockchain. De blockchain staat voor de volledige geschiedenis van transacties op het Nxt-netwerk, en elk blok in de chain kan tot 255 transacties bevatten. Nodes op het Nxt-netwerk zijn in competitie met elkaar om deze blokken aan te maken in een proces dat "forging" heet (in andere crypto-valuta met "mining" aangeduid). Wanneer een blok toegevoegd is aan de blockchain helpt het elke transactie documenteren en versterken. Er wordt één blok per minuut geforged.

Het "recent blocks" gedeelte toont de meest recent geforgde blokken, met de nieuwste blokken bovenaan. Het "orphaned blocks" gedeelte toont blokken die geforged zijn door nodes op het netwerk, maar niet geaccepteerd zijn als deel van de officiële blockchain. De volgende iconen en velden kunnen in dit gedeelte getoond worden:

GUI blocksblock height.png
Block height, of bloknummer. Elk blok in de blockchain is opeenvolgend genummerd. Hoe hoger het nummer, hoe recenter het blok.
GUI blocksblock number.png
Het aantal transacties in het blok. Aangezien blokken ééns per minuut worden aangemaakt is het mogelijk dat dit aantal nul bedraagt.
GUI blocksblock version.png
De versie van het blok. Aangezien het format van de blokken kan veranderen gedurende de ontwikkeling van Nxt, maar de blokken zelf permanent zijn, is dit veld bruikbaar om te traceren welke "versie" van het blokformaat gebruikt is.
GUI blocksblock generator.png
Het accountnummer dat het blok aangemaakt heeft. In Nxt worden nieuwe blokken door actieve accounts gegenereerd. Wanneer een account succesvol een blok genereerd, worden alle transactiekosten in dat blok aan dat account gegeven. Dit is onderdeel van het "forging" proces.
GUI transactionsblock amount.png
Het aantal Nxt "munten" in het blok en het totaal aantal transactiekosten. Dit wordt getoond in het format "X + Y", waar X het aantal verzonden "munten" is en Y het aantal "munten" in transactiekosten. Alle transactiekosten komen ten goede aan het account die het blok gegenereerd heeft.
GUI blocksblock sig.png
Deze waarde staat voor de digitale handtekening van het vorige blok, getekend door de generator van het huidige blok.
GUI transactionsblock date.png
De datum en tijd waarop het blok aangemaakt is. De exacte tijd wordt weergegeven in dezelfde tijdzone als de systeemtijd op je server.
GUI blocksblock size.png
De grootte (in bytes) van de "lading" van het blok (oftewel de grootte van alle gecombineerde transacties in het blok)
GUI blocksblock target.png
Het "Block Target", uitgedrukt in procenten. Dit getal staat voor de proportie van ALLE Nxt die actief waren op het moment dat dit blok werd aangemaakt. Bijvoorbeeld, een aantal van 400% betekent dat een kwart (of 100/400) van alle Nxt actief waren toen het blok werd gevormd. Hoe hoger het nummer, hoe hoger de kans die je account had dat blok aan te maken.

Het "Accounts" blok

Functies voor dit blok zijn nog niet geïmplementeerd.